Mohammed Homman är en av de forna nominerade till det prestigefyllda priset “Årets Nybyggare” för att ha grundat Vironova AB; ett företag som med hjälp av sin hårdvara och programvara underlättar analys av nano-partiklar.

Bakgrund

Mohammeds framgångssaga som grundare och VD till Vironova började redan på 90 talet när han lämnade sitt kära Fisksätra, utanför Stockholm, för att studera kemi och biologi i Uppsala universitet. Efter sina studier började han forska på virus i Karolinska institutet, främst inom diagnostik och hur man utvecklar läkemedel mot virus.
“Det här med läkemedel mot virus intresserade mig, så hade jag en ny idé om att försöka förstora själva viruspartikeln. Tanken var lite som hur antibiotika fungerar mot bakterier, att den förstör hela bakteriens kropp. Jag hade en teori om att tillämpa samma metod mot viruspartiklar, vilket var väldigt ovanligt på den tiden.”
Tekniken började bli väldigt populärt då man hade precis börjat använda elektronmikroskopi för att kunna förstora och se viruspartiklar. Denna teknik gav forskare möjlighet att ta fram 3-dimensionella bilder.
“Mitt problem med mikroskopi var att när jag skulle forska om viruspartiklar insåg jag att bilderna inte bevisade så mycket. Utifrån dessa bilder kunde jag inte på ett vetenskapligt sätt se hur många viruspartiklar det fanns och huruvida de var hela eller trasiga. Jag behövde då extrahera flera bilder för att kunna tolka partiklarna. I och med den tekniska utvecklingen i början på 2000-talet började jag jobba med bildanalys och mjukvara samt samarbeta med forskare inom dessa två områden. På den vägen utvecklades min idé om att bygga en mjukvara som analyserar bilderna, tar fram statistik och gör bilderna till bevis, vilket är vad vi gör på Vironova idag; vi integrerar mjukvaran med mikroskopen”

 

Om företaget och dess framgång
Sedan start har Vironova varit extremt framgångsrik på att få EU-anslag. Företaget fick först 10 miljoner för att utveckla sin mjukvara. Därefter har Vironova fått 80 miljoner där hälften har gått till för att testa företagets läkemedel utvecklingsmetodik och den andra hälft har gått till för att bygga världens första miniatyr-elektronmikroskop, vilket företaget kallar idag för MiniTem.
“Efter att ha byggt MiniTEM, vår första produkt, köpte vi företaget som hjälpte oss att C-märka produkten. Därefter började vi sälja produkten och startade företaget. Sedan dess har företaget växt otroligt mycket och idag har vi 125 anställda. Vi har även lyckats bygga två mjukvaror samt samarbetat med Hitachi och byggt en ny produkt som heter ViroTEM.”
Det bör tilläggas att Vironova inte bara säljer produkter utan även tjänster som sparar och gör analysprocessen mer effektiv för sina kunder. Bland företagets tjänster ingår fotografering och analys av viruspartiklar, om det förekommer aggregering i provet och om partiklarna är hela eller halva.

 

Årets Nybyggare
Priset som Årets Nybyggare var en glädjande nyhet för Mohammed. Enligt honom kännetecknar detta pris hur öppet och välkomnande Sverige verkligen är:
“Jag tror att det är viktig med sådana priser. Personligen blev jag jätteglad över det och att Kungen är inblandad.
Mitt namn, Mohammed, har alltid kopplats till något negativt i median. Därför tycker jag att det är viktigt med sådana priser då de hjälper att förändra alla dessa negativa perspektiv som finns och visar att vi alla är lika. Vidare vill jag tillägga att som entreprenör är man ej van att få beröm, i stället blir man kritiserad. Därför är detta pris oerhört viktigt! Entreprenörskap ska enligt mig uppmuntras då det bidrar till samhället på ett otroligt positivt sätt”

 

 

Vironova
Share This