Årets Nybyggare

Stiftelsen IFS har sedan år 2000 haft privilegiet att hedra och lyfta fram duktiga entreprenörer med utländsk bakgrund. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare

Kategorier

Årets Nystart

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige och startat ett eget företag kort tid efter ankomsten. Företaget ska ha varit aktivt i minst 2 år.

Årets Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en företagare som kan påvisa kontinuerlig tillväxt, med kunder runt om i Sverige och/eller internationellt. Företagaren ska påvisa att hen tagit företag till en ny nivå inom sin bransch och varit verksamt i minst fem år.

Årets Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en yngre företagare (< 32 år), som har minst en förälder med utländsk bakgrund. Företagets affärsidé ska visa på tillväxtpotential och hålla en hög innovationsgrad.

H.M. Konung Carl XVI Gustafs

pris Årets nybyggare har till

syfte att lyfta fram goda

exempel på duktiga företagare

med utländsk bakgrund som

verkar och bidrar till den

svenska välfärden.

Nu är det dags att nominera kandidater till H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 2022

Entreprenören som tvättar händerna

Företaget Mimbly AB vill öka tillgången på rent vatten genom att återvinna avloppsvattnet från tvättmaskiner och rena det från mikroplaster.Mikroplaster är ett stort problem runt om i världen. De är så små att man inte kan se dem med blotta ögat, men de finns...

Kushagr Punyanis företag gör provrörsbefruktning lättare och säkrare

Att gå igenom en provrörsbefruktning, IVF, är en lång process där paret brukar utsättas för mycket stress. Det krävs ofta flera försök för att lyckas och kan ta allt från någon månad till flera år.– Vi vill reducera den här tiden genom att belysa ett problem det inte...

Ali Khalil känner förortens kompetens

Allt började med en investering på 900 kronor för 10 år sedan. I år omsätter företaget 80 miljoner kronor. Miljonbemanning arbetar för att sätta människor med kompetens i arbete och grundarna vill råda bot på det utanförskap de ser i förorterna.Det är en stund efter...

Vi är stolta över våra nybyggare

Förutom att de är bra personer har de också gjort en mödosam och fantastisk livs- samt entreprenörsresa. Vi är stolta över att dela med oss av deras berättelser.
Löpande publicerar vi nya artiklar om våra Nybyggare här. Vill du se vilka andra Nybyggare vi skrivit om, klicka här.

Pristagare 2020 & 2021

Med anledning av Covid delade vi ut dessa års kandiater vid ett och samma tillfälle 2021

Pristagare 2020

Från vänster:
Shervin Razani, Jurek AB (Årets Pionjär)
H.M. Kung Carl XVI Gustaf
Isabella Palmgren, Mimbly AB (Årets Unga Pionjär)
Mouddar Koli, Kouli Bros AB, (Årets Nystart)

Pristagare 2021

Från vänster:
Nami Zarringhalam, Truecaller AB (Årets Pionjär)
H.M. Kung Carl XVI Gustaf
Poyan Karimi, Oddwoork AB (Årets unga Pionjär)
Mouddar Kouli, Kouli Bros AB (Årets Nystart)

2021

Antal Nominerade

Nominerade Kvinnor

Total omsättning

Antal Anställda

Nybyggares betydelse för Sverige

  • Ökning av antalet aktiebolag 2003 till 2018 för infödda svenskar uppgick till 76% medan ökningen för personer med utländsk bakgrund var 224% (Källa, SEB, SCB)
  • 2018 fanns +30 000 aktiva AB ägda av personer med utländska bakgrund
  • Infödda svenska företagare rekryterar i genomsnitt 6% invandrare, motsvarande siffra för Nybyggare är 21% (Källa; Åslund, O., Hensvik, L. & O. Nordström Skans (2014), Journal of Labor Economics).

Vår tids nybyggare

“Att få träffa dessa fantastiska Nybyggare och höra om deras livs- och entreprenörsresa är så stimulerande och engagerande, men framför allt imponerande. Att erhålla H.M. Kung Carl XVI Gustafs stöd att hedra dessa företagare är en ynnest. Genom att hedra Nybyggare hoppas vi få fler som kan ta emot Kungens pris. Sverige behöver fler Nybyggare.”

Rafael Bermejo, grundare av Stiftelsen IFS

 

Processen

Urvalsprocessen fokuserar huvudsakligen på entreprenören och dennes resa. Hen ska helst gjort något unikt som givit företaget konkurrensfördelar inom sin bransch. Vi stirrar oss inte blinda på omsättningens storlek utan mer på tillväxtpotential och/eller långsiktig stabilitet. Som utgångspunkt för analysen beaktas följande 6 områden:

1. Nominering

Nomineringsperiod from 20 Mars tom 26 Juni 2022. För sent inkomna nomineringar beaktas ej.

2. Första urvalsprocessen

Sker först efter det att kvalificerade nominerade fyllt i begäran om ”Kompletterande uppgifter”. Deadline för när dessa ska vara inne, presenteras senare, är viktig för fortsatt kandidatur. Viktigt är att den nominerade fyller i samtliga uppgifter fullständigt och uttömmande.

3. Regionala intervjuer
Regionala nomineringskommittéer väljer vilka nominerade som kallas till personlig intervju.
4. Regionala vinnare utses
Efter intervjuer beslutar ledamöterna i den Regionala nomineringskommittén övber vilka som blir de regionala vinnarna.
5. Regionala vinnare koras
De regionala vinnarna presenteras vid en hedermiddag hos berörd Landshövding. Därefter presenteras de för den Nationella nomineringskommittén.
6. Regionala finalister presenteras

Regionala finalister presenteras för den Nationella nomineringskommittén.

7. Nationella vinnare utses
Efter det att den Nationella nomineringskommittén gått igenom samtliga regionala vinnare per kategori utses vem som ska erhålla H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare.
8. Prisutdelning på Stockholm slott
Samtliga regionala vinnare inbjuds till Kungliga Slottet. Där presenteras den nationella vinnaren per kategori och får mottaga priset av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Samarbetspartners

Stort tack till alla som göra detta möjligt

Testimonials

Årets Nybyggare, Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär är några av de mest behjärtansvärda entreprenörspriserna. Det är verkligen genuin glädje att få möta dessa entreprenörer som inte bara genomfört en mödosam entreprenörsresa utan ofta också en verklig livsresa. Det långsiktiga partnerskap vi har med Årets Nybyggare är något vi på SEB verkligen är stolta över.

Mats Torstendahl

vVD, SEB

Sverige behöver fler Nybyggare. Att möta alla dessa fantastiska, ambitiösa och duktiga entreprenörer är ett stort nöje. Men det visar också det intellektuella entreprenörskapital som finns bland många företagare med utländsk bakgrund

Björn Rosengren

Ordförande Prioritygroup och, f.d. Näringsminster

Sverige behöver fler och växande företag. Många av de företag som idag startas drivs av en person med utländsk bakgrund. På Almi betraktar vi det som en viktig målgrupp som vi gärna vill nå med våra erbjudanden inom lån, riskkapital och affärsutveckling. Årets Nybyggare är driftiga och framgångsrika företagare som är goda förebilder för andra. Genom att stödja Årets Nybyggare vill Almi bidra till att dessa lyfts fram och hyllas. Vi är övertygade om att detta leder till att fler personer vågar satsa på utveckling och tillväxt i sitt företag, gärna i samarbete med våra rådgivare på Almi.

Göran Lundwall

VD och koncernchef, Almi Företagspartner AB

Kontakta Oss

Stiftelsen IFS

Kungsholms hamnplan 3
112 20 Stockholm

+46 8 693 99 42

info@ifs.a.se