Årets Nybyggare

Stiftelsen IFS har sedan år 2000 haft privilegiet att hedra och lyfta fram duktiga entreprenörer med utländsk bakgrund. H.M. Konung Carl XVI Gustaf är prisets beskyddare.

Kriterier

Utmärkelsen till HMK Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare riktar sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är grundare av ett företag. Entreprenören ska kunna visa att hen lyckats utveckla och driva ett företag med tillväxtpotential. Entreprenören ska även visa sin förmåga att övervinna personliga utmaningar och visa på mod, uthållighet och motståndskraft.

H.M. Konung Carl XVI Gustafs

pris Årets nybyggare har till

syfte att lyfta fram goda

exempel på duktiga företagare

med utländsk bakgrund som

verkar och bidrar till den

svenska välfärden.

Nu är det dags att nominera kandidater till H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 2023

Alexandra fick en andra chans – nu ritar hennes företag om byggbranschen

Efter att Rim Alexandra Halfya som 14-åring höll på att förlora livet bestämde hon sig för att göra verklighet av sina drömmar. Idag driver hon proptech-bolaget Combify tillsammans med Alaa Alshawa.En decemberkväll i Dubai för snart 18 år sedan är Rim Alexandra Halfya...

Cristiana Pires och Asgard Therapeutics banar väg för omprogrammering av cancerceller

När Cristiana Pires kom på sig själv med att drömma större än innanför labbets väggar valde hon att starta sitt eget bioteknikföretag. Idag driver hon tillsammans med sina partners Fábio Rosa och Filipe Pereira Asgard Therapeutics som utvecklar en helt ny...

”Vi vill hjälpa folk att kommunicera trots svårigheter”

När Abhishek Jacob kom till Sverige ställdes han inför svårigheter med språk och kommunikation. Lösningen blev starten på ett företag som idag underlättar kommunikationen mellan personal och patienter inom svensk och internationell sjukvård.För Abhishek Jacob och...

Vi är stolta över våra nybyggare

Förutom att de är bra personer har de också gjort en mödosam och fantastisk livs- samt entreprenörsresa. Vi är stolta över att dela med oss av deras berättelser.
Löpande publicerar vi nya artiklar om våra Nybyggare här. Vill du se vilka andra Nybyggare vi skrivit om, klicka här.

Årets Pionjär/Årets Unga Pionjär/Årets Nystart

Årets Pionjär - Ali Ghoce

Född: 1977 i Teharan, Iran. Kom till Sverige som 9 åring, 1986

Utbildning: Eftergymnasial KY utbildning inom IT

Företaget: Gordon services AB

Gordon Delivery grundades 2015 och är specialiserad på digitalisera flöden av kylda last-mile leveranser. Genom sin tech-plattform hjälper Gordon Delivery stora dagligvarukedjor och mat- kassebolag med effektiva logistisklösningar samt hela kedjan inklusive hemleverans.

Omsättning: 2021 –  419 mkr

Anställda: 41 st

Verksamhet: Sverige, Danmark, Norge och Finland

https://gordondelivery.com

Årets Unga Pionjär - Zaid Saeed

Född: 1996 i Bagdad, Irak. Kom till Sverige 2007

Utbildning: B:SC Mechanical Engineering & M.SC Entrepreneurship and Business Design, Chalmers Universitet.

Företag Scalinq AB

Scalinq bolagiserades 2022 och utvecklar kvantdatorer, nya beräkningsmaskiner som nyttjar kvantfysikens lagar för att lagra information, och har skalbara microvågslösning för processorer som gör det möjligt att koppla samman närmre hundratals kvantbitar.

Omsättning: 2021 – 0,2 mkr

Anställda: 5 st

Verksamhet: Internationell

https://www.scalinq.com

Årets Nystart - Alla Alshawa och Rim Aleandra Halfya

Född: 190 i Damaskus, Syrien. Kom till Sverige 2015

Utbildning: Kandidatexamen i Arkitektur och Stadsplanering, Arab International University

Företaget – Combify AB

Combify är ett prop-tech bolag, som är specialiserat på att leverera den mest uppdaterade byggprojekt datan till fastighetsutvecklare, fastighetsägare, arkitekter och byggnadsingenjörer. Combify erbjuder enkel tillgång till fastighetsdata, vilket sparar tid och möjliggör datadrivna beslut och mer välgrundat beslutsfattande för att växa deras verksamheter.

Omsättning: 2021 – 4,6 mkr

Anställda: 2 st

Verksamhet: Sverige

https://www.combify.com

Statistik 2022

Antal Kvalificerade Nominerade

Nominerade Kvinnor

Total omsättning

Antal Anställda

Nybyggares betydelse för Sverige

  • Ökning av antalet aktiebolag 2003 till 2018 för infödda svenskar uppgick till 76% medan ökningen för personer med utländsk bakgrund var 224% (Källa, SEB, SCB)
  • 2018 fanns +30 000 aktiva AB ägda av personer med utländska bakgrund
  • Infödda svenska företagare rekryterar i genomsnitt 6% invandrare, motsvarande siffra för Nybyggare är 21% (Källa; Åslund, O., Hensvik, L. & O. Nordström Skans (2014), Journal of Labor Economics).

Vår tids nybyggare

“Att få träffa dessa fantastiska Nybyggare och höra om deras livs- och entreprenörsresa är så stimulerande och engagerande, men framför allt imponerande. Att erhålla H.M. Kung Carl XVI Gustafs stöd att hedra dessa företagare är en ynnest. Genom att hedra Nybyggare hoppas vi få fler som kan ta emot Kungens pris. Sverige behöver fler Nybyggare.”

Rafael Bermejo, grundare av Stiftelsen IFS

 

Processen

Urvalsprocessen fokuserar huvudsakligen på entreprenören och dennes resa. Hen ska helst gjort något unikt som givit företaget konkurrensfördelar inom sin bransch. Vi stirrar oss inte blinda på omsättningens storlek utan mer på tillväxtpotential och/eller långsiktig stabilitet. Som utgångspunkt för analysen beaktas följande 6 områden:

1. Nominering

Nomineringsperiod from 27 Mars tom 26 Juni 2023. För sent inkomna nomineringar beaktas ej.

2. Första urvalsprocessen

Sker först efter det att kvalificerade nominerade fyllt i begäran om ”Kompletterande uppgifter”. Deadline för när dessa ska vara inne, presenteras senare, är viktig för fortsatt kandidatur. Viktigt är att den nominerade fyller i samtliga uppgifter fullständigt och uttömmande.

3. Regionala intervjuer
Regionala nomineringskommittéer väljer vilka nominerade som kallas till personlig intervju.
4. Regionala vinnare utses
Efter intervjuer beslutar ledamöterna i den Regionala nomineringskommittén övber vilka som blir de regionala vinnarna.
5. Regionala vinnare koras
De regionala vinnarna presenteras vid en hedermiddag hos berörd Landshövding. Därefter presenteras de för den Nationella nomineringskommittén.
6. Regionala finalister presenteras

Regionala finalister presenteras för den Nationella nomineringskommittén.

7. Nationella vinnare utses
Efter det att den Nationella nomineringskommittén gått igenom samtliga regionala vinnare per kategori utses vem som ska erhålla H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare.
8. Prisutdelning på Stockholm slott
Samtliga regionala vinnare inbjuds till Kungliga Slottet. Där presenteras den nationella vinnaren per kategori och får mottaga priset av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Samarbetspartners

Stort tack till alla som göra detta möjligt

Testimonials

Årets Nybyggare, Årets Pionjär och Årets Unga Pionjär är några av de mest behjärtansvärda entreprenörspriserna. Det är verkligen genuin glädje att få möta dessa entreprenörer som inte bara genomfört en mödosam entreprenörsresa utan ofta också en verklig livsresa. Det långsiktiga partnerskap vi har med Årets Nybyggare är något vi på SEB verkligen är stolta över.

Mats Torstendahl

vVD, SEB

Sverige behöver fler Nybyggare. Att möta alla dessa fantastiska, ambitiösa och duktiga entreprenörer är ett stort nöje. Men det visar också det intellektuella entreprenörskapital som finns bland många företagare med utländsk bakgrund

Björn Rosengren

Ordförande Prioritygroup och, f.d. Näringsminster

Sverige behöver fler och växande företag. Många av de företag som idag startas drivs av en person med utländsk bakgrund. På Almi betraktar vi det som en viktig målgrupp som vi gärna vill nå med våra erbjudanden inom lån, riskkapital och affärsutveckling. Årets Nybyggare är driftiga och framgångsrika företagare som är goda förebilder för andra. Genom att stödja Årets Nybyggare vill Almi bidra till att dessa lyfts fram och hyllas. Vi är övertygade om att detta leder till att fler personer vågar satsa på utveckling och tillväxt i sitt företag, gärna i samarbete med våra rådgivare på Almi.

Göran Lundwall

VD och koncernchef, Almi Företagspartner AB

Kontakta Oss

Stiftelsen IFS

Kungsholms hamnplan 3
112 20 Stockholm

+46 8 693 99 42

info@ifs.a.se