När Abhishek Jacob kom till Sverige ställdes han inför svårigheter med språk och kommunikation. Lösningen blev starten på ett företag som idag underlättar kommunikationen mellan personal och patienter inom svensk och internationell sjukvård.

För Abhishek Jacob och företaget Worldish började allt med en utmaning.

Abhishek och medgrundaren och kollegan Naveen Sasidharan är från delstaten Kerala i Indien. De kom till Sverige 2014 för att ta masterexamen i ingenjörsvetenskap vid Linköpings Universitet. De stötte snabbt på språkbarriärer, både hos myndigheter och inom vården.

-Det var svårt att kommunicera med vissa personer hos myndigheterna, och vi hade liknande upplevelser inom sjukvården. Många vänner beskrev hur de försökt prata med läkare som inte kunde prata bra engelska, berättar Abhishek.

Utmaningarna fick dem att börja fundera. Skulle man kunna lösa språkproblemen med teknologi? Redan innan de var klara med studierna började Abhishek och Naveen fundera över det hela. Språkproblem finns i alla samhällssektorer. De bestämde sig för att fokusera på det som är viktigast för ett bra liv: god hälsa, alltså sjukvård. Med hjälp från bland andra Nyföretagarcentrum kom de i gång. Resultatet blev företaget Worldish, som formellt grundades 2017.

-Worldish är ett företag som jobbar med kommunikationsteknik. Vi löser kommunikationsbarriärer mellan människor, exempelvis inom sjukvården och äldrevården.

Lösningen på kommunikationsutmaningarna heter Helen, som är en digital kommunikationsassistent. Med Helen kan patienter på sitt eget språk beskriva sina problem och symptom, och vårdgivare ge information och diagnoser på sitt språk. Helen översätter samtalet i bägge riktningar, så att patienter och vårdgivare förstår varandra, och hon kan ge information både muntligt och via text och bilder på en Ipad. Namnet Helen kommer från den amerikanska författaren Helen Keller, som Abhishek först hörde talas om i skolan i Indien. Helen Keller är bland annat känd för att vara den första dövblinda personen som tog en universitetsexamen.

-Det är den vision vi har, säger Abhishek. Vi vill hjälpa folk att kommunicera trots svårigheter. Därför kallar vi vår digitala assistent för Helen.

Helen är såvitt Abhishek vet, världens första digitala flerspråkiga kommunikationsassistent för vården, och kan hjälpa både patienter och sjukvårdspersonal med att kommunicera trots svårigheter med språk eller terminologi.

Arbetet med Helen och med att överbrygga kommunikationsbarriärer har lönat sig. Worldish har expanderat, och Helen behärskar nu fler än sextio språk. Företaget finns inte bara i Sverige, utan även i Nederländerna och Storbritannien. Snart blir det även lansering i Frankrike, och sedan väntar andra europeiska länder.

Om företaget

 • Startade: 2017
 • Omsättning: 2021: 850 kkr
 • Resultat: 2021: -3,6 mkr
 • Antal anställda: 10
 • Hemsida: www.worldish.com

Abhishek Jacob och Naveen Sasidharan blev förra året Årets Nybyggare i kategorin Årets nystart i region Mälardalen.

-Årets Nybyggare gav oss mycket synlighet och bra PR. Det har också hjälpt oss marknadsföra oss själva, särskilt eftersom Worldish är ett företag som arbetar väldigt mycket med staten, statliga organisationer och sjukvård. Vi har fått större tillit från våra kunder, våra användare och våra investerare.

Priset kändes också som ett erkännande för allt hårt arbete, särskilt efter Coronapandemin, som var tuff för många företag, bland dem Worldish.

-Covid saktade ner väldigt mycket för företag. Det gjorde verksamheten svårare. Så när pandemin kom fick vi anstränga oss för att ta oss igenom den, behålla kontakten med vårdgivare och hålla våra kunder nöjda. En sak vi gjorde var att lansera Helen Cares, en modul som gav information om Covid på många olika språk, eftersom mycket av informationen från myndigheterna var på svenska. Det var vårt sätt att fortsätta vara relevanta och visa att vi fortfarande kunde hjälpa till.

Att se möjligheter i problem verkar vara ett återkommande tema för Abhishek Jacob och Worldish, och det är även i den andan han ger ett råd till alla unga företagare som vill etablera sig och sina företag på marknaden:

-Det finns mängder med utmaningar i världen, och många lösningar som behöver utvecklas, särskilt relaterat till hållbarhet och sociala frågor. Jag vill uppmana folk som gillar att lösa problem att ta sig an någon av alla dessa globala utmaningar, och jobba mot en lösning. Försök lösa problemet du vill lösa, jobba mot det målet, och var inte rädd. Det är okej att ha fel, och att göra misstag. Men för varje steg är du närmare en lösning på problemet, och det är det allra viktigaste.

”Det är viktigt att ha roligt – nästa vecka har vi DJ-battle”

Samir Smajic är ett barn av sin tid. De värderingar som han fick med sig hemifrån har han tagit med sig ut i arbetslivet och in i GetAccepts manifest.

– Vi är fyra grundare. Vi hade alla varit med under uppstartsprocesser eller startat bolag tidigare. Då har man begått misstag. En sak som vi alla tog med oss var att satsa mycket på företagskulturen.

– Jag tror också på att jobba hårt. Vi har tydliga värderingar och förväntningar. Folk ska utmanas. Utvecklas. Ha roligt. Nästa vecka har vi DJ-battle på kontoret. Vi vill att det ska vara en plats dit folk gillar att komma och hänga. Och jobba.

Vad har du lärt dig på den här resan? – När du är ung tror jag det är vanligt att du umgås med likasinnade. Som kanske har samma intressen och bakgrund. Men jag tror att det är viktigare att man har samma ambitionsnivå och grundinställning. Våga ta in folk som inte är som du. Då kan ni komplettera varandra i stället.

– När ditt bolag växer och du får massor av inputs och influenser från investerare och andra, då är det viktigt att komma ihåg att det är du som kan businessen bäst. Våga lita på dig själv och din magkänsla. Det är i slutändan du som står där och tvingas ta de tuffa besluten.

Några avslutande ord? – Ja. Var beredd att jobba mycket och hårt. Du kommer att behöva prioritera och lägga undan vissa saker. Men då är det också väldigt viktigt att det du prioriterar är rätt för dig och roligt.

Om Abbishek Jacob

 • Kom till Sverige från Indiean
 • Ålder: 31 år
 • Utbildning: M Sc. Industrial Engineering Management
 • Bor: Linköping
 • Gör: Grundare och VD Worldish AB
 • Wow faktor: Som ny i Sverige upplevde han svårigheter med språket, speciellt inom sjukvården, och ställde sig frågan ifall man kan lösa problemet med teknik. Sagt och gjort. Idag är de etablerade i Sverige, Nederländerna, Storbrittanien och på väg in i flera europeiska länder.
Share This