Om H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och sedan 2000 är H.M. Konung Carl XVI Gustaf beskyddare av priset. Priset delas årligen ut på Kungliga Slottet av Kung Carl XVI Gustaf.

Tävlingen genomförs på regional och nationell nivå. Regionala nomineringskommittéer i fem regioner samt en nationell kommitté bedömer företagare med utländsk bakgrund efter kriterierna entreprenörsanda, ekonomisk utveckling, strategisk inriktning, inverkan på omvärlden, personligt inflytande och innovation. Vidare beaktas deras livs- och entreprenörsresa.

Priset ska lyfta fram och hedra företagsamma individer med utländsk bakgrund i Sverige och enastående förebilder. Med Priset vill vi visa att det går att lyckas i Sverige, minska upplevelsen av utanförskap och visa på det värde dessa bidrar med till vårt samhälle.

Om Stiftelsen IFS

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländska bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar aktiviteter för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

 

Stiftelsens beslutande organ

Ordf. Peje Emilsson, grundare och ordförande Kreab AB och Kunskapsskolan AB
Rafael Bermejo, grundare av Stiftelsen IFS och Årets Nybyggare
Anders Björkenbo, Ordf. Regionala nomineringskommittén Väst
Björn Weigel, Ordf. Regionala nomineringskommittén Stockholm
Maroun Aoun, partneransvarig ALMI Företagspartner
Maryam Ghahremani, VD Bambuser
Michel Barmoro, advokat och grundare Barmoro & Westlund Advokatbyrå
Simona Hef, Ordf. Regionala nomineringskommittén Mälardalen
Zoran Covic, Ordf. Regionala nomineringskommittén Syd

Share This