Entreprenören som tvättar händerna

Entreprenören som tvättar händerna

Företaget Mimbly AB vill öka tillgången på rent vatten genom att återvinna avloppsvattnet från tvättmaskiner och rena det från mikroplaster. Mikroplaster är ett stort problem runt om i världen. De är så små att man inte kan se dem med blotta ögat, men de finns...