Vad det innebär att vara en Nybyggare

Vad som nomineringskommittéerna tittar på vid val av finalister och mottagare av H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Årets Nystart

Årets Unga Pionjär

Årets Pionjär

Nya svenskar

1:a generation

1 & 2:a generation

1:a generation

Ålder

Ingen gräns

30 år

Ingen gräns

Juridisk person

Aktiebolag

Aktiebolag

Aktiebolag

Antal årsbokslut

1 – 4

1 +

4 +

Entreprenörsanda

Företagaren har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder

Ekonomisk utveckling

Företagaren skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande

Strategisk inriktning

Företagaren omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster

Inverka på omvärlden

Företagarens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på sin närmiljö eller sprid geografisk närvaro (marknader)

Innovation

Företagaren kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet

Personlig integritet

Företagaren lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll

Share This