Nominera

Vill du ta emot eller känner du någon som du tycker är värd priset?
Sista nomineringsdag 24 juni 2024.

Årets Unga Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en entreprenör som är maximalt 32 år gammal. För denna kategori räcker det att entreprenörer har minst en (1) förälder med utländsk bakgrund.
Företaget ska uppvisa att det har tillväxtpotential och varit verksamt i minst två (2) år.
Nominerad måste vara grundare av verksamhet, inneha en ledande position i företag och vara en av de 5 största ägarna.

Årets Pionjär

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund (första generationens invandrare). Företaget ska ha varit verksamt i minst fem (5) år och uppvisa en kontinuerlig tillväxt. Företaget ska minst ha 10 anställda på heltid. Verksamhet ska bedrivas i hela landet och/eller internationellt.
Den nominerade ska vara en av grundarna, inneha en ledande position och kunna utöva betydande ägarinflytande.

Årets Nystart

Utmärkelsen delas ut till en företagare med utländsk bakgrund (första generationens invandrare), som inom kort tid efter ankomsten till Sverige valt att starta ett företag.
Företaget ska ha varit verksamt i minst två (2) år och grundare ska uppvisa marknadsmässiga löneuttag samt att eventuella vinster återinvesterats i verksamheten.
Gällande inflytande gäller samma krav som för Årets Unga Pionjär.

Vad det innebär att vara en Nybyggare

Vad som nomineringskommittéerna tittar på vid val av finalister och mottagare av H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Årets Nystart

Årets Unga Pionjär

Årets Pionjär

Nya svenskar

1:a generation

1 & 2:a generation

1:a generation

Ålder

Ingen gräns

30 år

Ingen gräns

Juridisk person

Aktiebolag

Aktiebolag

Aktiebolag

Antal årsbokslut

1 – 4

1 +

4 +

Entreprenörsanda

Företagaren har starka tillväxtambitioner, högt ställda mål och ser möjligheter där andra ser hinder

Ekonomisk utveckling

Företagaren skapar bestående ekonomiska resultat med eget finansiellt engagemang och risktagande

Strategisk inriktning

Företagaren omsätter visioner och mål till verklighet tack vare en stark drivkraft, särskiljer sig från sina konkurrenter och utvecklar nya produkter och tjänster

Inverka på omvärlden

Företagarens inverkan på sin omvärld kan mätas i form av intäkter, nya arbetstillfällen, inflytande på sin närmiljö eller sprid geografisk närvaro (marknader)

Innovation

Företagaren kännetecknas av nyskapande kreativitet och strävar ständigt efter att förbättra och förnya sin verksamhet

Personlig integritet

Företagaren lever efter sina värderingar och har utvecklat en verksamhet där socialt ansvarstagande spelar en viktig roll

Processen

Urvalsprocessen fokuserar huvudsakligen på entreprenören och dennes resa. Hen ska helst gjort något unikt som givit företaget konkurrensfördelar inom sin bransch. Vi stirrar oss inte blinda på omsättningens storlek utan mer på tillväxtpotential och/eller långsiktig stabilitet. Som utgångspunkt för analysen beaktas följande 6 områden:

1. Nominering

Nomineringsperiod from 27 Mars tom 24 Juni 2024. För sent inkomna nomineringar beaktas ej.

2. Första urvalsprocessen

Sker först efter det att kvalificerade nominerade fyllt i begäran om ”Kompletterande uppgifter”. Deadline för när dessa ska vara inne, presenteras senare, är viktig för fortsatt kandidatur. Viktigt är att den nominerade fyller i samtliga uppgifter fullständigt och uttömmande.

3. Regionala intervjuer
Regionala nomineringskommittéer väljer vilka nominerade som kallas till personlig intervju.
4. Regionala vinnare utses
Efter intervjuer beslutar ledamöterna i den Regionala nomineringskommittén övber vilka som blir de regionala vinnarna.
5. Regionala vinnare koras
De regionala vinnarna presenteras vid en hedermiddag hos berörd Landshövding. Därefter presenteras de för den Nationella nomineringskommittén.
6. Regionala finalister presenteras

Regionala finalister presenteras för den Nationella nomineringskommittén.

7. Nationella vinnare utses
Efter det att den Nationella nomineringskommittén gått igenom samtliga regionala vinnare per kategori utses vem som ska erhålla H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare.
8. Prisutdelning på Stockholm slott
Samtliga regionala vinnare inbjuds till Kungliga Slottet. Där presenteras den nationella vinnaren per kategori och får mottaga priset av H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Testimonials

Innan priset trodde folk att jag var galen med min vision om att förändra en hel vinkultur – men efter erkännandet har jag fått förtroende att utveckla mitt företag på en helt ny nivå. Socialt och kvinnligt företagande är inte alltid lika högt värderat, men detta gav mig möjligheten att bli sedd som framgångsrik entreprenör – och det öppnade en helt ny resa med nya utmärkelser och framgångar.

Moa Gurbuzer

Årets pionjär 2016, Oddbird AB

Jag är otroligt hedrad och tacksam över att få priset som Årets Pionjär. Det är ett fantastiskt pris som lyfter fram entreprenörer och är en viktig kraft i förändringen mot ett mer diversifierat näringsliv.

Susanne Najafi

Årets pionjär 2019, Backingminds

Att stå på Bernadotte bibliotek i slottet, efter en lång resa som flykting, och prisas av H.M. Konungen visar alla som har samma bakgrund att det är möjligt att följa sina drömmar och bidra till Sveriges utveckling.

Imad Elabdala

Founder & CEO, Kidnovation AB

Prisutdelning 2019

Priser till Årets Nybyggare skedde i Bernadotte biblioteket, Stockholm slott, i närvaro av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Pristagare 2019

F.v. Ahmed Ablah, Halmstad Stenhuggeri, Susanne Najafi, BackingMinds, H.M. Konungen, Noel Abdayem, The Humble co och Sam Manaberi, Trine.

Samtal med H.M. Konungen

H.M. Konungens enskilda samtal med pristagarna 2019.

Share This