Pristagare 2020

Årets Pionjär

Shervin Razani (Jurek AB) erhåller H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Pionjär för 2020 för sitt engagemang och enastående entreprenöriella förmåga.
Han var 20 år när han startade sin entreprenörs resa, utan medel. Med sitt extrema driv har han lyckats bygga upp en stabil och långsiktigt hållbar företagsgrupp. Han har medvetet i sitt företag arbetat med mångfaldsfrågor, han menar att det är företagets DNA.

Jurek.se

Årets Unga Pionjär

Isabella Palmgren (Mimbly AB) erhåller H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Unga Pionjär för 2020 för sitt banbrytande initiativ med en stor kommersiell potential som bidrar till mänsklighetens välbefinnande.
Entreprenören har i sin barndom och vuxna liv levt med en av världens stora utmaningar, bristen på rent vatten. Hennes lösning står i begrepp att lösa åtminstone 35 procent av världens årliga utsläpp av mikroplaster i havet.

Mimbly.se

Årets Nystart

Mouddar Kouli (Kouli Bros AB) erhåller H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Nystart för 2020 för att kombinera nya handelsformer och med att stödja behövande kvinnor i ett svårt krigshärjat land.
Hans tidigare erfarenheter och kunskaper har kommit väl till godo i verksamhet, vilket också ligger till grund för den framgång företaget visat på kort tid. Genom sitt stora idrottsintresse kunde han snabbt bli en del av det nya landet, Sverige. Företagets grundvalar vilar på att skapa sysselsättning i sitt gamla hemland.

Kouli.se

VILL DU BLI

ÅRETS Pristagare? 

Share This