Pristagare 2021

Årets Pionjär

Alan Mamedi och Nami Zarringhalam (Truecaller AB) erhåller H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Pionjär för 2021 för att de aldrig gav upp och tack vare sin ödmjukhet skapat en medveten humanistisk företagskultur som grund för ett av Sveriges nya multinationellt mångfaldiga företag.
Målet har aldrig varit att tjäna pengar, utan fokus har legat på att lösa problem. Efter ett antal misslyckade försök, träffande dom rätt med sin nuvarande affärsidé och på en helt annan kontinent. Detta radarpar har tillsammans gjort en mödosam men lyckosam resa och på endast 12 år gått från ingenting till en internationell aktör.

Truecaller.com

Årets Unga Pionjär

Poyan Karimi (Oddwork AB) erhåller H.M. Carl XVI Kung Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Unga Pionjär för 2021 för att ha byggt ett värderingsstyrt, framgångsrikt och stabilt företag inom sin nisch.
Utgångspunkten för företagets insatser är att världen blir bättre om människor får göra det de verkligen brinner för. Trots arvet av en politisk flyktings vedermödor och en ekonomisk utsatt barndom ingjuts hopp och engagemang som bidrog till hans framgång och ett företag med starka värderingar.

Oddwork.se

Årets Nystart

Ali Meamar (Infinity AB) erhåller H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare inom kategori Årets Nystart för 2021 för att han är ett bevis för att nya svenskar som får tillgodo se sig sina tidigare erfarenheter på kort tid kan etablera sig, skapa arbetstillfällen och leva ”the American dream” fast i Sverige.
Att starta ett företag på mycket kort tid efter ankomsten till ett nytt land är anmärkningsvärt, att dessutom starta det utan medel är en bragd. Att därefter i princip dubblera omsättningen varje år i en mycket konkurrensutsatt bransch saknas det ord för.

Idlab.se

VILL DU BLI

ÅRETS Pristagare? 

Share This