”Vi vill hjälpa folk att kommunicera trots svårigheter”

”Vi vill hjälpa folk att kommunicera trots svårigheter”

När Abhishek Jacob kom till Sverige ställdes han inför svårigheter med språk och kommunikation. Lösningen blev starten på ett företag som idag underlättar kommunikationen mellan personal och patienter inom svensk och internationell sjukvård. För Abhishek Jacob och...